Detta är Trans AM Club of Swedens styrelse. Klicka på önskad bild för att skicka ett meddelande till personen.

Patrik Hedström
Ordförande
Tomas Lagren
Vice ordförande

Thim Olsson
Sekreterare
Robert Hjelm
Kassör
Ingemar Caisander
Ledamot
Peter Muntlin
Ledamot
Robert Karmesjö
Ledamot