Detta är Trans AM Club of Swedens styrelse. Klicka på önskad bild för att skicka ett meddelande till personen.

Patrik Hedström
Ordförande
Robert Hjelm
Vice ordförande & Kassör
Tomas Lagren
Sekreterare
Ingemar Caisander
Ledamot
Peter Muntlin
Ledamot
Robert Karmesjö
Ledamot
Thim Olsson
Ledamot