Detta är Trans AM Club of Swedens styrelse. Klicka på önskad bild för att skicka ett meddelande till personen.

Tomas Lagren
Ordförande
Patrik Hedström
Vice ordförande
Thim Olsson
Sekreterare
Robert Hjelm
Kassör
Ingemar Caisander
Ledamot
Peter Muntlin
Ledamot
Rani Sirafi
Ledamot