Detta är Trans AM Club of Swedens styrelse. Klicka på önskad bild för att skicka ett meddelande till personen.

Patrik Hedström
Ordförande
Robert Hjelm
Vice ordförande
Jonas Eriksson
Kassör
Daniel Forsén
Sekreterare
Ingemar Caisander
Ledamot
Peter Muntlin
Ledamot
Tino Carrasco
Ledamot
Tomas Lagren
Ledamot