Genom att registrera dig på vår webbplats godkänner du samtidigt våra villkor som beskrivs nedan.

  • Du ansvarar för att angivna uppgifter är korrekta och håller dessa uppdaterade.
  • Du följer de regler som finns för klubbens webbforum.
  • Du accepterar att klubben och/eller dess webbadministratör har rätten att stänga av eller avsluta ditt konto om du inte följer våra regler eller på annat sätt bidrar till negativ publicitet, påverkar våra IT-system negativt eller bryter mot svensk lag.
  • Du tillåter att Trans AM Club of Sweden att lagra och behandla de person- och fordonsuppgifter du själv anger vid registreringen. Klubbens styrelse, IT-administratör och funktionärer har tillgång till informationen.
  • Du ansvarar för att förvara dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt så inte ditt konto kan missbrukas.