Detta är Trans AM Club of Swedens styrelse. Klicka på önskad bild för att skicka ett meddelande till personen.

Tomas Lagren
Ordförande
Peter Muntlin
Vice ordförande
Thim Olsson
Sekreterare
Robert Hjelm
Kassör
Rani Sirafi
Ledamot
Erik Tullock
Ledamot