Denna integritetspolicy beskriver hur Trans AM Club of Sweden behandlar och skyddar dina personuppgifter samt med vilka och hur din information delas.

Personuppgiftsansvarig

Trans AM Club of Sweden är personuppgiftsansvarig för föreningens behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter?

När du besöker besöker vår hemsida och väljer att registrera sig samlar vi in uppgifter. Vi samlar även in uppgifter om dig när du väljer att bli medlem i vår förening.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När du registrerar dig på vår webbplats och webbforum är det obligatoriskt att ange nedanstående personuppgifter som föreningen därmed behandlar.

 • För- och efternamn
 • Land och Postnummer (används för regionsindelning)
 • E-postadress
 • Användarnamn

Det är också frivilligt att ange nedanstående uppgifter.

 • Gatuadress
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Information om din bil såsom, modell, ålder, färg etc.

När du väljer att bli medlem i föreningen är det obligatoriskt att ange nedanstående personuppgifter som föreningen därmed behandlar

 • För- och efternamn
 • Gatu- och postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Registreringsnummer för aktuella bilar
 • Det är också frivilligt att ange information om din bil såsom modell, ålder färg etc.

När du besöker vår webbplats och använder våra IT-tjänster tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive IP-adress, enhetstyp samt den sida som besöks.

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna:

 • Ge dig de förmåner du får som medlem
 • Skicka nyhetsbrev till dig via e-post och/eller SMS.
 • Skicka medlemstidning och medlemsmaterial till dig via vanlig post.
 • Kontakta dig

Vem lämnar vi ut personuppgifter till

Föreningen lämnar ut adressuppgifter till dig som klubbmedlem till samarbetspartners för distribution av klubbtidningen samt andra utskick via vanlig post.
Föreningen kan också komma att lämna ut uppgifter i samband med inbjudningar och evenemang som arrangeras av eller stödjs av föreningen.

Skyddet av dina personuppgifter

Vi skyddar dina personliga uppgifter via behörighetskontroll för de funktionärer som har tillgång till våra system. Lösenord sparas alltid krypterade och vi följer leverantörers rekommendationer avseende säkerhetsuppdateringar.

Dina rättigheter
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära

 • Tillgång till dina personuppgifter.
 • Rättelse av dina personuppgifter.
 • Radering av dina personuppgifter.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår dataskyddspolicy.