Eftersom Coronapandemin satte stopp för 40-årsjubileet och det samlokaliserade årsmötet genomförs det i digital form.

När, var och hur

Årsmötet genomförs söndag den 13/9 kl. 19.00 via Googles digitala mötestjänst Google Meet via anslutningslänken nedan.
OBS! Skriv in ert namn och gärna medlemsnummer om ni känner till det när ni ansluter till mötet.
https://meet.google.com/jaw-gaqa-vyt.

Det går att ansluta till mötet från de flesta mobila enheter och datorer och från telefoner och surfplattor rekommenderas appen Google Meet att användas. Det går också bra att ansluta via de flesta webbläsare, men Google chrome är att föredra.

Se till att i god tid innan mötet installerat ev. programvaror och säkerställ att allting fungerar som det ska. Det går att ansluta till möteslänken redan nu för att verifiera att uppkopplingen fungerar, det går dock inte att verifiera mikrofon i förväg.

Vi kommer öppna onlinemötet redan strax efter kl. 18.00 för att man ska ha möjlighet att verifiera sin anslutning till mötet innan det formellt startar kl. 19.00.

OBS! Under mötet är det viktigt att man har tyst omkring sig, använd gärna mute-funktionen när du inte pratar för att inte störa onödigt mycket.

Frågor?

Har du frågor om årsmötet kontakta oss via detta formulär.

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar skickades ut redan i årets första numret av klubbens medlemstidning och gäller även för detta mötestillfälle. Årsmötesagendan är enligt nedan.

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Fråga om mötet i behörig ordning utlysts
 • Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
 • Godkännande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Verksamhetsberättelse
 • Kassarapport och revisionsberättelse
 • Fastställande av balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av revisor
 • Val av valberedning, 3 personer varav en sammankallande
 • Styrelsen informerar vilken medlemsavgift som skall gälla för nästa år
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande